Matbaacı

Organize Matbaa

Katalog Basımı

Katalog Hesaplama

Dergi Basımı

Matbaa Baskı Hesaplama

Responsive image
0850 888 1 349
0532 446 48 25 - Konya
0530 342 01 85 - İstanbul

Euro : 15.2850 TL I Dolar : 13.5800 TL

Bandrol Başvuruları Nasıl Yapılır?

- Süreli olmayan yayınlar için bandrol taleplerinin, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında bulunan “Online İşlemler - Bandrol Başvurusu” linkinden giriş yapılmak suretiyle bandrol otomasyon sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilmesi ve bunu takiben başvuruda ibrazı zorunlu belgelerin Yayıncılar Birliği Federasyonuna (YAYFED) ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Sinema ve müzik eseri nüshaları için bandrol taleplerinin, başvuruda ibrazı zorunlu bilgi ve belgelerle birlikte doğrudan İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.

Bandroller Nereden Temin Edilir?

- Süreli olmayan yayınlar için kullanılacak olan bandroller YAYFED’den temin edilir.

- Sinema ve müzik eseri nüshalarında kullanılacak bandroller, İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden temin edilir.

Bandrol Ücreti Ne Kadardır?

- Bandrolün adedi 0,022 TL’dir.

- 35 mm ve lazer disk için kullanılan bandrollerin adedi ise 2,50 TL’dir.

Bandrol başvurusunda başvuru sahibince ibrazı gereken bilgi ve belgelerin listesini görmek için tıklayınız.

İSTEĞE BAĞLI BANDROL UYGULAMASI

Kitaplar, sinema ve müzik eserleri dışında kalan kolay kopyalanmaya müsait diğer eser nüshalarında ise kayıt ve tescil edilmiş olmaları kaydıyla hak sahibinin isteğine bağlı olarak bandrol kullanılması mümkündür.

İsteğe bağlı olarak kullanılacak bandroller, Telif Hakları Genel Müdürlüğünden veya İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden temin edilir.
Bandrol başvurusunda başvuru sahibince ibrazı gereken bilgi ve belgeler:


Başvuru sahibi (gerçek kişi/dernek/vakıf ve benzeri) esas alınmak suretiyle süreli olmayan yayın bandrolü başvurusunda istenen belgelere ek olarak kayıt-tescil numarası beyanının ibrazı gerekmektedir.

Kaynak : http://www.telifhaklari.gov.tr/Bandrol-Sistemi-Genel-Bilgi

Online Matbaa
Whatsapp Siparis Hattı